ฮวงจุ้ย : สัมพันธภาพแห่งความกลมกลืน

สำหรับท่านที่จะสร้างบ้านหรือซื้อบ้านใหม่

ในทางฮวงจุ้ยนอกจากดวงชะตาของเจ้าของบ้านแล้ว  “บ้าน” ก็มีดวงชะตาเป็นของตนเองในทิศทางต่างๆที่บ้านหลังนั้นๆตั้งอยู่  การเลือกดวงบ้านให้สอดคล้องหรือสมพงษ์กับดวงชะตาของคน(ผู้เป็นเจ้าของบ้าน)  จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการปรับแต่งฮวงจุ้ย  ซึ่งจะเน้นคุณภาพได้มากกว่าการปรับแก้ในภายหลัง 

นั่นหมายความว่า  หากเราจะซื้อบ้านหรือปลูกบ้านสักหลัง  เราก็สามารถกำหนดทิศทางของบ้านที่สอดคล้องกับดวงชะตาของเราได้ตั้งแต่เบื้องต้น  โดยกำหนดทิศทางที่ดีที่เป็นมงคลแก่ดวงชะตาของเรา  ให้เป็นทำเลที่เป็นมงคล  เช่นการกำหนดทิศห้องนอน, ห้องทำงาน, ห้องพักผ่อนหรือบุตรหลานและห้องรับแขก   ในขณะเดียวกัน  เราก็กำหนดให้ทำเลที่ไม่เป็นมงคล  เป็นที่ที่ตั้งของห้องน้ำห้องส้วม, ห้องครัว, ห้องเก็บของ ฯลฯ

ทั้งนี้โบราณท่านได้แบ่งบ้านออกเป็น 8 ทิศหรือเรียกว่า อัฐเรือนทั้ง 8  แยกออกเป็นสองฝั่งคือจัตตุเรือนตะวันตก 4 ทิศ  จัตตุเรือนตะวันออก 4 ทิศ  โดยกำหนดให้หลังบ้านนั้นๆอิงทิศที่ระบุไว้ตามองศาของทิศทั้งแปด  ได้แก่

จัตตุเรือนตะวันตก

(คลิกชมภาพประกอบที่นี่)

 1. บ้านเฉียน  ธาตุทอง  หลังบ้านอิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (292.5 - 337.49 องศา)
 2. บ้านคุน  ธาตุดิน  หลังบ้านอิงทิศตะวันตกเฉียงใต้ (202.5 – 247.49 องศา)
 3. บ้านเกิ้น  ธาตุดิน  หลังบ้านอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (22.5 – 67.49 องศา)
 4. บ้านตุ้ย  ธาตุทอง  หลังบ้านอิงทิศตะวันตก (247.5 – 292.49 องศา)

จัตตุเรือนตะวันออก

(คลิกชมภาพประกอบที่นี่)

 1. บ้านหลี่  ธาตุไฟ  หลังบ้านอิงทิศใต้ (157.5 – 202.49 องศา)
 2. บ้านขั่น  ธาตุน้ำ  หลังบ้านอิงทิศเหนือ (337.5 – 22.49 องศา)
 3. บ้านเจิ้น  ธาตุไม้  หลังบ้านอิงทิศตะวันออก (67.5 – 112.49 องศา)
 4. บ้านซวิ่น  ธาตุไม้  หลังบ้านอิงทิศตะวันออกเฉียงใต้ (112.5 – 157.49 องศา)

ดวงบ้านฝั่งจัตตุเรือนตะวันตก  มีด้วยกัน 4 ทิศ 4 ชื่อ  ได้แก่ บ้านเฉียน, คุน, เกิ้น, และตุ้ย  ผู้ที่มีดวงชะตาสอดคล้องกับจัตตุเรือนตะวันตก  สามารถเลือกทำเลของบ้าน  ให้ทิศทางหลังบ้านอิงไปทางทิศทั้ง 4 นี้  ล้วนเป็นมงคลทั้งสิ้น 

แต่แนะนำให้เลือกดวงบ้านที่ตรงกับชะตาของเจ้าของบ้านเป็นหลักไว้ก่อน(หากเลือกได้)  หากไม่สามารถเลือกดวงบ้านให้ตรงกับดวงปีเกิดของตนเองได้  ก็ให้พิจารณาทิศทางที่เหลืออีก 3 ทิศในจัตตุเรือนตะวันตกด้วยกัน  ซึ่งสามารถทดแทนกันได้

ตารางเทียบปีเกิดและชื่อดวงบ้าน

ชาย
2483
2492
2501
2510
2519
2528
2537
2546
หญิง
2489
2498
2507
2516
2525
2534
2543
2552
ชาย
2484
2487
2493
2596
2502
2505
2511
2514
หญิง
2485
2494
2503
2512
2521
2530
2539
2548
ชาย
2490
2499
2508
2517
2526
2535
2544
2553
หญิง
2488
2497
2500
2506
2509
2515
2518
2527
ชาย
2491
2500
2509
2518
2527
2536
2545
2554
หญิง
2490
2499
2508
2517
2526
2535
2544
2553
ชาย
2489
2498
2507
2516
2525
2534
2543
2552
หญิง
2483
2492
2501
2510
2519
2528
2537
2546
ชาย
2488
2497
2506
2515
2524
2533
2542
2551
หญิง
2484
2493
2502
2511
2520
2529
2538
2547
ชาย
2486
2495
2504
2513
2522
2531
2540
2549
หญิง
2486
2495
2504
2513
2522
2531
2540
2549
ชาย
2485
2494
2503
2512
2521
2530
2539
2548
หญิง
2487
2496
2505
2514
2523
2532
2541
2550

แผนผังดวงชะตาของบ้านทั้ง 8

บ้านเฉียน

บ้านคุน
บ้านเกิ้น
บ้านตุ้ย
บ้านหลี่
บ้านขั่น
บ้านเจิ้น
บ้านซวิ่น
  ดวงบ้านทั้ง 4 คือ เฉียน, คุน, เกิ้น, ตุ้ย สอดคล้องกัน ทดแทนกันได้
  ดวงบ้านทั้ง 4 คือ หลี่, ขั่น, เจิ้น, ซวิ่น สอดคล้องกัน ทดแทนกันได้

ยกตัวอย่าง  ผู้ชายเกิดปีพอศอ 2519 (ต้องนับจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2519 ถึงวันที่ 3 เที่ยงคืนกุมภาพันธ์ 2520) ปีนักษัตรมังกร(งูใหญ่)  ดวงบ้านที่สอดคล้องกับผู้ที่เกิดปีนี้  ต้องเป็นบ้านที่มีหลังบ้านอิงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (อยู่ในรัศมีองศาที่ 292.50 - 337.49 )  คือบ้านเฉียน ธาตุทอง

แต่หากไม่สามารถจะเลือกทำเลบ้านให้ตรงกับดวงบ้านเฉียนได้  ผู้ที่เกิดในปีนี้  ก็สามารถเลือกทำเลบ้านถัดไปได้อีก 3 ทิศคือ บ้านคุน, บ้านเกิ้นและบ้านตุ้ย  ซึ่งดวงบ้านทั้งหมดนี้  จัดอยู่ในฟากเดียวกัน  ทดแทนกันได้  ซึ่งเมื่อกำหนดทิศทางของบ้านได้แล้ว  คราวนี้คุณก็สามารถเลือกทำเลต่างๆภายในบ้านให้เป็นคุณแก่เจ้าของบ้าน(ดูผังบ้านตามชื่อ)

ในทำนองเดียวกัน,  ผู้ที่มีดวงชะตาสอดคล้องกับดวงชะตาบ้านในจัตตุเรือนตะวันออก  ก็สามารถเลือกทำเลทั้ง 4 ทิศทดแทนกันได้  มี 4 ทิศ 4 ชื่อ คือ บ้านหลี่, บ้านขั่น, บ้านเจิ้นและบ้านซวิ่น

ยกตัวอย่างผู้ที่เกิดปีพอศอ 2519 ดวงบ้านคือบ้านเฉียน (ธาตุทอง)
ซึ่งผังบ้านเฉียนแบ่งออกเป็น 8 ทิศดังนี้

 1. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือ  ทิศประธาน (หลังบ้าน)
  ควรจัดทำเลของบ้านในทิศทางนี้  ให้เป็นห้องทำงาน, ห้องนอน, ห้องรับแขก ฯ
 2. ทิศตะวันตกคือ  ทิศรุ่งเรือง (มั่งคั่ง)
  ควรจัดทำเลของบ้านในทิศทางนี้  ให้เป็นที่ที่เก็บทรัพย์สินเงินทองของมีค่า  หรือเก็บเอกสารการเงินการทองทั้งหมด,  ห้องทำงาน, ห้องนอนหรือเป็นที่ที่จัดตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 3. ทิศตะวันตกเฉียงใต้คือ  ทิศอายุ
  ควรจัดทำเลของบ้านในทิศทางนี้ให้เป็นห้องนอนของผู้สูงอายุ,  ญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ด้วย, ห้องนอนหรือเป็นห้องจัดเตรียมอาหาร (ไม่ใช่ห้องครัว)
 4. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือ  ทิศหมอเทพ
  ควรจัดทำเลของบ้านในทิศทางนี้  ให้เป็นห้องนอน, ห้องนอนกับบุตรหลาน, ห้องนอนผู้สูงอายุหรือเป็นห้องรับแขกหรือห้องสันทนาการของบ้าน (ห้องพักผ่อน-นั่งเล่น)

  ลำดับทิศที่ 1-4 ของผู้ที่เกิดปีพอศอ 2519 นักษัตรมังกร  ถือเป็นทิศที่เป็นมงคล  ไม่ควรใช้พื้นที่ในทิศทางเหล่านี้เป็นห้องน้ำห้องส้วม  โดยเฉพาะทิศรุ่งเรืองหรือมั่งคั่ง,  หรือทำห้องเก็บของ, ลานจอดรถ, ห้องครัว
 5. ทิศเหนือคือ  ทิศอสูร
 6. ทิศตะวันออกคือ  ทิศโทษภัย
 7. ทิศตะวันออกเฉียงใต้คือ  ทิศผีสิง
 8. ทิศใต้คือ  ทิศสูญสิ้น

ลำดับทิศที่ 5-8 ของผู้ที่เกิดปีพอศอ 2519 นักษัตรมังกร  ถือเป็นทิศทางที่ไม่ได้  ล้วนเป็นทิศทางอัปมงคล  ไม่ส่งเสริมดวงชะตาของเจ้าของบ้านแต่จะกลับลดทอนและให้โทษในเหตุการณ์ต่างๆตามแต่ละช่วงของดวงชะตา  จึงควรจัดทำเลทิศทางเหล่านี้  ให้เป็นห้องน้ำห้องส้วม, ห้องครัว, ห้องเก็บของ

หากสามารถกำหนดทิศทางที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคลต่อดวงชะตาของเจ้าของบ้านได้ทั้งแต่ต้น  ก็ถือว่าเป็นโชควาสนาของเจ้าของบ้าน  ไม่ต้องมาปรับแก้ฮวงจุ้ยของบ้านในภายหลัง  และจะได้รับพลังที่มองไม่เห็นอันเป็นคุณต่อดวงชะตาของเจ้าของบ้าน  นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและมั่งมีศรีสุขแก่ผู้อยู่อาศัยบ้านหลังนั้นๆ

ธนกฤต เสรีรักษ์
กุมภาพันธ์ 2551

 

<< ถอยหลังกลับไป