รหัสเทวรูป
:
AB 456
เทวรูปบูชา
:
ปัก เต้า แช กุน
วัสดุ/วัตถุดิบ
:
งานไม้ (เทพทาโร) แกะสลัก, เพนท์สี
ขนาดสัดส่วน
:
สูง 12 นิ้ว
ราคาบูชาองค์ละ
:
(กรุณาโทรสอบถาม 08- 6564 8201)
ปักเต้าแชกุน (ไปเต่าซิงจิน)เป็นเทพเจ้าของจีนที่สำคัญอีกองค์หนึ่ง ถือเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่ มีสมญานามว่า “ เทพเจ้าแ่ห่งความตาย ” ด้วยเหตุที่เทพองค์นี้มีหน้าที่ควบคุมดูแลบัญชีรายชื่อผู้ที่สิ้นอายุขัย ให้เป็นไปตามมติสวรรค์ จึงเชื่อกันว่า หากได้สักการบูชาเทพองค์นี้ ก็จะได้อานิสงส์ทำให้เป็นผู้ที่มีอายุขัยยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมารบกวน ปราศจากอุปัทวอันตรายทั้งปวง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ฯ

ชื่อบัญชี

: ธนกฤตเสรีรักษ์

ธนาคาร

: กรุงเทพสาขาท่าพระ

บัญชีออมทรัพย์เลขที่

: 141-4-52911-3

หมายเลขโทรศัพท์

: 08-6564-8201