ตะเกียงน้ำมัน
รหัสสินค้า
:
ตะเกียงน้ำมัน
สินค้า
:
ตะเกียงน้ำมันแก้วจุยเจีย
ราคา
:

คู่ละ 2,500 บาท

สนใจติดต่อสั่งซื้อ
:
08- 6564 8201

รายละเอียดสินค้า :

แต่โบราณมาการไหว้พระบูชาเทพ  ย่อมต้องมี "ไฟ" เป็นเครื่องประกอบเสมอ
นอกจากให้แสงสว่างตามหน้าที่หลักแล้ว ประทีปโคมไฟก็ยังมีความหมายเสมือน
เป็นเครื่องอิสรยศแด่พระพุทธหรือทวยเทพ มีนัยหมายถึงปัญญาอันโชติช่วง นำ
มาซึ่งการหลุดพ้นจากบ่วงกรรมทั้งปวง  ทั้งขจัดเงามืดและความหวาดกลัวทั้งปวง
(ภยาคติ)ให้หมดสิ้นไป

ความคุ้นเคยที่พบเห็นประทีปโคมไฟที่ถวายเป็นพุทธบูชาหรือแด่ทวยเทพ ณ แท่น
บูชาทั่วไปนั้น  มักจะเห็นจัดวางกันเป็นคู่(ยกเว้นแท่นบูชาบรรพบรุษ)  ด้วยนัยหลัก
ที่อ้างอิงถึงที่ที่ประทับนั้นๆ  เสมือนหนึ่งเป็นศูนย์กลางจักรวาล และสัญลักษณ์แสง
สว่างที่ปรากฏชัดในจักรราศีก็ได้แก่พระอาทิตย์(กลางวัน) พระจันทร์(กลางคืน)นั่นเอง
ด้วยคตินี้ จึงนิยมจัดประทีปโคมไฟถวายแด่พระพุทธและทวยเทพเป็นคู่ซ้ายขวานั่นแล้ว
ต่อมานัยของการจัดวางประทีปโคมไฟก็แตกความหมายออกไปอีกตามแฟชั่นสมัย
สุดแต่ใครจะกำหนด ซึ่งหากสอดคล้องต้องกันกับเหตุและผล ฟังขึ้นในกลุ่มหรือหมู่ชน
นั้นๆ  ก็เป็นอันว่ายอมรับนับถือกันไปตามนั้น ไม่มีข้อสงสัยใดๆอีก

ครั้นความเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่ยุคเบ่งบาน มีการนำพลังงานของแสงสว่างและไฟฟ้า
เข้ามาทดแทนพลังงานแสงสว่างแต่เดิมที่อาศัยเชื้อไฟจากน้ำมัน, ไขมันสัตว์ ฯ
เราก็สะดวกในการใช้ประทีปโคมไฟฟ้าประดับถวายแด่พระพุทธและทวยเทพเช่นกัน
แต่หากในกลุ่มของผู้ที่มีศรัทธาอันหนักแน่น  ก็ยังยึดถือประทีปโคมไฟ
ที่เป็นธรรมชาติพื้นๆ ในการถวายพระบูชาเทพ   ด้วยเชื่อว่ามีความบริสุทธิ์
และมีพลวัตที่มั่นคงหนักแน่นกว่า เพราะถือกำเนิดจากรากฐานของพลังจักรวาล
ซึ่งมี "น้ำ" (น้ำมัน)และ "ลม" (อากาศ) เป็นพื้นฐาน

จึงไม่แปลกที่จะพบเห็นตะเกียงหรือประทีปโคมไฟที่ใช้แบบเติมน้ำมันจนวันนี้
แม้ไม่ได้ใช้เป็นประจำ แต่ในหลายๆท่านก็มักจะมีประดับไว้เพื่อจุดถวายในวาระ
ที่สำคัญ 

ประทีปโคมไฟที่ผมนำเสนอในคราวนี้  เป็นงานที่ประณีต ฐานรองรับถ้วยแก้วนั้น
ทำจากแก้วจุยเจีย ซึ่งถือเป็นแก้วใสที่มีความละเอียดเนียน  และเชื่อกันว่ามีพลัง
โดยธรรมชาติ  มักนิยมนำมาแกะสลักวัตถุมงคลหรือพระพุทธรูปทั่วไป  เจียรไน
ทรงแปดเหลี่ยมและเหลี่ยมเพชร  ทั้งด้านบนและฐานที่วางกับพื้น  มีน้ำหนักทีเดียว

ตัวโถถ้วยแก้วก็เป็นแก้วชนิดทนไฟ ทนความร้อนโดยตรง พร้อมด้วยแท่นไส้ตะเกียง
แนะนำให้ใช้กับน้ำมันพืชเช่นน้ำมันปาล์ม(ยี่ห้อมรกตหรือหยก) จะไม่มีเขม่าควัน
และติดไฟง่าย, ประหยัดครับ สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ 08-6564 8201 ครับ

ชื่อบัญชี

: ธนกฤตเสรีรักษ์

ธนาคาร

: กรุงเทพสาขาท่าพระ

บัญชีออมทรัพย์เลขที่

: 141-4-52911-3

หมายเลขโทรศัพท์

: 08-6564-8201